5555555555555555555555555+

برای دریافت گواهی نامه حضور در وبینار،روی گزینه وارد شوید کلیک کنید، شماره تلفن همراه خود که در روز وبینار ثبت کرده اید را وارد نمایید و سپس کد تاییدی که برای شما پیامک شده است را به زبان انگلیسی وارد کنید و از صفحه باز شده گواهی خود را دانلود کنید

Aliquam efficitur. pulvinar ante. Sed commodo